درباره  


مدرسه راهنمایی هاجر
نوبت مدرسه:صبح
شماره تلفن مدرسه:55709054-55757242
شماره فکس:55139922
تعدادکلاس:10کلاس(هرپایه5)
تعداددانش آموز:307نفر
تعداددانش آموزان پایه دوم:156
تعداددانش آموزان پایه سوم:151
آدرس مدرسه:میدان ابوذر,خیابان شهیدقفیلی,کوچه شهیدابراهیمی پلاک 23