اهداف و برنامه ها  

ردیف

اهداف

راهکارهای اجرایی

1

تربیت دینی و ملی

- ایجاد پایبندی به عبادات واجب اسلامی

- ترویج ارزش ها و رفتارهای اسلامی و فضائل بنیادین اخلاقی

- پایبندی به آداب و سنن اسلامی و ملی

- مهارت های زندگی و روش های تربیتی

- فعال نمودن و هدفمندی شوراهای دانش آموزی

2

آموزشی و پیشرفت تحصیلی

- بهینه سازی آزمون های پیشرفت تحصیلی.

- آموزش لازم برای تحقیق و پرورش وتشکیل انجمن های علمی و روباتیک

- توجه به علایق و استعدادهای فردی و تقویت مهارت های بالقوه

- استفاده از روش های نوین و خلاق در آموزش

- بهینه سازی کلاس های مهارتی ،عملی.
-برگزاری کلاسهای آموزشی کامپیوتربرای تمامی پایه ها.

3

استفاده از سایت به عنوان پل ارتباطی بین خانه و مدرسه

- ارتباط از طریق پیامک

- ارسال وضعیت درسی به صورت کیفی و ثبت نمرات .

- ارتباط دو طرفه و هفتگی بین اولیای دانش آموز و مدرسه جهت اطلاع رسانی آموزشی و انضباطی

- اختصاص قسمتی از فضای سایت به هر دبیر آموزشی جهت ثبت گزارشات کاری و بعضاً نکات آموزشی.

- اختصاص از فضای سایت به هر یک از دبیران جهت ثبت عملکرد وگزارشات کاری و نکات آموزشی .

4

فوق برنامه

تشکیل کلاس های قرآنی

- انجمن های علمی ، ادبی ، ورزشی ، بهداشتی

- اردوهای زیارتی و تفریحی

- مسابقات فرهنگی ، دینی

- تشکیل نمایشگاه ، همایش های علمی و ادبی

5

بهداشت و نشاط

- توجه ویژه به ورزش و درس تربیت بدنی

- استفاده بهینه از امکانات و فضاهای موجود در مدرسه

- فضا سازی مدرسه

   
  برنامه امتحانی