تماس با ما  
آدرس آموزشگاه : خیابان ابوذر - خیابان شهید قفیلی - آموزشگاه راهنمایی دخترانه هاجر

تلفن آموزشگاه : 55709054-021
فکس آموزشگاه : 55139922-021